Revize Gerektiren Belgeler
Revize Gerektiren Belgeler

Sistemimize Kayıtlı Revize Gerektiren Belge Bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgelendirme Programı ve Belgelendirme Şartlarında İlave Değişiklik Yapılması (Genişletilmesi Daraltılması)

MYK kapsamındaki yeterlilikler kapsam değişikliği MYK Sektör komiteleri tarafından yapılır.

Kalite Yönetim Temsilcisi, belirli periyotlarda L.01.02 Dış Kaynaklı Doküman Listesi’ni kontrol eder. Belgelendirmeye kaynak teşkil eden Ulusal Yeterlilikler ve Uluslararası Standartlarda, tespit ettiği güncellemeleri (revizyonları) Personel Belgelendirme Sorumlusu’ na yazılı olarak bildirir.

Personel Belgelendirme Sorumlusu sınav yapıcı ve/veya Belge Karar Personeli görevlendireceği iki kişi, ilgili Program/ Yeterlilik ile ilgili rapor hazırlayarak Personel Belgelendirme Sorumlusuna sunar.

İlgili Rapor Personel Belgelendirme Sorumlusu tarafından Program komitesine sunulur ve Program Komitesinin incelemesi sonrasında Personel Belgelendirme Sorumlusu onayı ile değişiklik yürürlüğe girer.

Kapsam değişikliği adaya bildirildiğinde, aday ilgili alanda sınava tekrar girmek için başvurması durumunda; belge geçerlilik süresi incelenir. Belge süresi bitimine 1 yıl kaldığı durumlarda adaya yeniden belgelendirilmesi tavsiye edilir. Aday yeniden belgelendirme istemediği durumda ilgili değişikliği içeren kapsamda sınava tabi tutulur ve geçerlilik süresinin, belge geçerlilik süresi sonuna kadar olduğu adaya bildirilir.

Karar verildikten ve şartlar değiştirildikten sonra ilgili taraflar ve belgelendirilmiş olan kimseler değişiklik hakkında bilgilendirilir.  Bilgilendirme www.alkabelgelendirme.com.tr web sitesinden veya belgelendirilen kişilere telefon, e-posta veya yazışma yolu ile yapılır. 

* ALKA Belgelendirme, İlgili Program-Yeterlilik-Uluslaslararası standatlarda yapılan değişikliklerden dolayı yapılan ve yapılacak olan sınavları ve belge almış kişileri etkileyecek durumların oluşması halinde kamuya açık şekilde yayınlar.